Uppgradera mina prenumerationer Uppgradera mina prenumerationer

Uppgradera ditt online-abonnemang

Här kan du uppgradera ditt nuvarande abonnemang. Du kan lägga till en, två eller tre onlinetjänster beroende på om ditt nuvarande abonnemang består av en eller två komponenter ur Rätt-serien.

Samtliga onlineprodukter säljs som tillsvidareabonnemang och faktureras automatiskt med 12 månaders intervall på huvudförfallodagen. Din huvudförfallodag skapas automatiskt den dag du köper din första onlinetjänst.

Du behåller alltid din huvudförfallodag. När du uppgraderar, betalar du därför en reducerad avgift för de onlinetjänster du adderar till ditt abonnemang. Vid tidpunkten för uppgraderingen beräknas den avgift som faktureras utifrån den tid som återstår till din huvudförfallodag.

Du abonnerar redan på samtliga moduler.