Kategoriutvisning

Styrelsearbete i ideella organisationer
Band Mjukband
Ant. sidor 400
Format 169*239
Utgivning 2013
ISBN 978-91-523-1990-1
Förlag Sanoma utbildning

Styrelsearbete i ideella organisationer

Albansson m.fl.

379 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktiskt guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt varvas med handfasta råd och exempel från verkligheten, där företrädare berättar om olika utmaningar deras organisation mött och hanterat.

Styrelsearbete i ideella organisationer beskriver på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur viktigt det ideella arbetet är för det svenska samhället. Gemensamt för alla ideella organisationer är att de har en styrelse, att denna ytterst är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att den följer de formella krav som ställs från samhälle, medlemmar och andra intressenter.

Avsedd för:
Styrelsearbete i ideella organisationer vänder sig till dig som arbetar i styrelsen, i en valberedning, som verksamhetschef eller på kansliet i någon av Sveriges 200.000 ideella föreningar. Även du som är verksam inom stiftelsevärlden har stor nytta av boken. Här återfinns råd till såväl den lilla lokala föreningen, som stora etablerade organisationer.