Kategoriutvisning

Att läsa och förstå bokslut
Band Mjukband
Ant. sidor 216
Format 169 x 239 mm
Utgivning 2014
ISBN 978-91-523-2172-0
Förlag Sanoma Utbildning

Att läsa och förstå bokslut

Kjell Sandin

380 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Att läsa och förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas och för vad de måste innehålla. Boken ger både insikter och verktyg till att förstå den finansiella information som presenteras för dig.

Att läsa och förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning och kassaflöden, men också de regelverk som företaget har att leva efter när man utformar sina finansiella rapporter. Boken ger dig bakgrundskunskap som underlättar egna ställningstaganden i finansiella frågor. Kanske vill du kunna diskutera företagets ekonomi med kollegor, ekonomichefen eller din närmaste chef?  

Avsedd för:
Boken vänder sig till alla som vill kunna läsa och förstå bokslut och årsredovisningar. Boken förutsätter inga särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Du kan vara ledamot av en bolagsstyrelse, sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening, eller representera en facklig organisation. Du kanske har resultatansvar för en avdelning eller ingår en ledningsgrupp. Gemensamt för dessa sammanhang är behovet av att kunna dra slutsatser av den finansiella information som presenteras i bokslut och årsredovisningar.