Kategoriutvisning

En introduktion till intern styrning och kontroll
Band Mjukband
Ant. sidor 200
Format 170 x 240 mm
Utgivning 2015
ISBN 978-91-523-3135-4
Förlag Sanoma Utbildning

En introduktion till intern styrning och kontroll

Olof Arwinge

364 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

En introduktion till intern styrning och kontroll introducerar ett stadigt växande område inom företagsekonomin. Intern styrning och kontroll är ett styr- och kontrollsystem som bidrar till att företag och organisationer har en rättvisande redovisning och rapportering, följer lagar och regler samt uppnår sina mål om effektivtet och produktivitet.

Inte sällan reduceras intern styrning och kontroll till frågor av karaktären "ordning och reda". Detta är ett misstag då intern styrning och kontoll utgör ett fundament i företags och organisationers riskhantering. Att utforma, använda och följa upp intern styrning och kontroll är en utmaning för vilken organisation som helst. Kunskaper inom området är därför viktigt.

En introduktion till intern styrning och kontroll är skriven av Olof Arwinge, ekonomie doktor och lärare vid Uppsala Universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. 

Avsedd för:
Denna bok är en grundläggande introduktion till intern styrning och kontroll. Boken är tänkt att läsas såväl av praktiker som studenter i revision, redovisning, ekonimistyrning och organisation.