Kategoriutvisning

Företagsekonomi - i praktik och princip (Övn)
Band Mjukband
Ant. sidor 200
Format 210 x 297 mm
Utgivning 2015
ISBN 978-91-523-2356-4
Förlag Sanoma Utbildning

Företagsekonomi - i praktik och princip (Övn)

Frostenson, Prenkert

335 kr exkl 6% moms

Antal

Beskrivning

Företagsekonomi – i praktik och princip är en komplett grundbok i ämnet företagsekonomi. Textboken täcker alla de olika delar som tillsammans bildar ämnesområdet; organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. På så vis lämpar sig boken som en introduktion till ämnet. Till huvudboken hör en övningsbok. Övningsboken följer kapitlen och bidrar till fördjupad förståelse av respektive kapiteltema genom olika slags övningar. Sist i övningsboken finns även lösningar till övningarna.

I böckerna finns en växelverkan mellan praktik och princip. I textboken får läsaren följa ett företag i några verklighetstrogna scener och dialoger, en berättelse för varje kapitel. Detta gör att läsaren enkelt kan se principerna tillämpade i praktiken.

Företagsekonomi – i praktik och princip är skriven av docent Magnus Frostenson och docent Frans Prenkert. Båda författare är verksamma vid Örebro universitet.

Avsedd för:

Boken är utformad för inledande studier i företagsekonomi på universitet, högskola och andra eftergymnasiala utbildningar. Givet bokens introducerade karaktär fungerar den också för läsare som på egen hand vill lära sig om ämnesområdet.