Kategoriutvisning

Strategisk ekonomistyrning - att leda...
Band Mjukband
Ant. sidor 160
Format 170 x 240 mm
Utgivning 2015
ISBN 978-91-523-3641-0
Förlag Sanoma Utbildning

Strategisk ekonomistyrning - att leda...

Krister Bredmar

278 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Att förstå ett företag och att på så vis kunna leda det är en svår uppgift. Det krävs ofta många års erfarenhet, en förmåga att reflektera och ett ständigt inflöde av nya och goda idéer. Under de senaste 30 åren har en allt större fokusering skett på hur den ekonomiska styrningen ska kunna skapa förutsättningar för att översätta strategier i handling.

Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt presenterar den forskning som ur ett ekonomistyrningsperspektiv inriktar sig på tillväxt, och förklarar på ett engagerande och pedagogiskt sätt hur teorierna kan användas i praktiken. Boken är framförallt anpassad till praktiker som är intresserade av att utvecklas i sin roll som företagsledare för att skapa tillväxt hos företaget. Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt innehåller många praktiska frågeställningar som kan användas på läsarens egen verksamhet och presenterar teori och praktik i ett lättillgängligt format. Tanken är att så ett frö hos läsaren som stimulerar till en aktiv ledarstil som får företaget att gro och växa.

Författaren Krister Bredmar är docent i företagsekonomi och är verksam vid Linnéuniversitetet. Han har under mer än 20 år intresserat sig för ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor i framgångsrika organisationer. Hans forskning har publicerats i internationella tidskrifter och han är aktiv i arbetet med att återföra forskningsrön till företag i ett lokalt/regionalt sammanhang.

Läs artiklar om boken:
http://ekuriren.se/jobbpengar/1.3857431-sa-far-du-ditt-foretag-att-vaxa-pa-lang-sikt

http://vdtidningen.se/bok-om-att-oka-tillvaxten/

Utdrag ur recension från Bibliotekstjänst:
"Han skriver lättillgängligt och insiktsfullt om företagsledning. På ett mycket bra sätt visar författaren hur finansiell och icke finansiell information kan kombineras för att styra företaget." (BTJ, häfte nr 9 2016, Rolf Retoft)