Kategoriutvisning

Internrevision - en introduktion
Band Mjukband
Ant. sidor 410
Format 170 x 210 mm
Utgivning 2016
ISBN 978-91-523-3829-2
Förlag Sanoma Utbildning

Internrevision - en introduktion

Olof Arwinge

359 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Internrevision - en introduktion är den första läromedelsboken inom internrevision på svenska.

Historiskt sett har internrevision levt i skuggan av den externa, lagstadgade revisionen samt den interna kontrollen i företag och organisationer. Detta har förändrats på senare år. Ägare, lagstiftare och tillsynsmyndigheter tycks i allt större omfattning betona vikten av en effektiv internrevision. Internrevisionsverksamheter utvärderar och förbättrar styrning, riskhantering och kontroll i företag och organisationer. De skapar värde åt företag och organisationer genom att försäkra styrelse och ledning om huruvida risker hanteras på ett effektivt sätt. 

Internrevision - en introduktion är en introduktion till ämnet. Den är skriven för studenter på universitet och högskolor och passar program som handlar om styrning av organisationer i allmänhet och redovisning och revision i synnerhet. Boken kan även med fördel användas av praktiker som är nya i sin roll som internrevisor.

Författare

Olof Arwinge är ekonomie doktor och lärare vid Uppsala universitet på masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys. Han arbetar även som Senior Assurance Advisor vid Swedbank och har praktiserat revision och rådgivning i över 15 år.