Kategoriutvisning

Ekonomistyrning från grunden
Band Mjukband
Ant. sidor 400
Format 170 x 210
Utgivning 2018
ISBN 978-91-523-3642-7
Förlag Sanoma Utbildning

Ekonomistyrning från grunden

Krister Bredmar

475 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Boken bygger upp förståelsen för det sammanhang som den ekonomiska styrningen sker i, så att förutsättningar skapas för att arbeta med att räkna på ekonomiska sammanhang och konsekvenser på ett bättre sätt. Efter det inledande kapitlet om företag som fenomen, följer en bred genomgång med kapitel som behandlar ekonomistyrningens sju färdigheter, med övningsuppgifter i form av räkneövningar och instuderings- och diskussionsfrågor. I det avslutande kapitlet knyts förståelsen för den ekonomiska styrningen ihop, och beskriver hur företagsledaren måste arbeta med den övergripande helhetsbilden. Varje kapitel introducerar begrepp som är centrala för ekonomistyrning. Dessa är där presenterade i ett sammanhang. De 65 begreppen är även samlade i ordlistor. Lösningsförslag till de många övningsuppgifterna finns samlade i slutet av boken.


Författare
Krister Bredmar är docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Han har särskilt intresserat sig för företagsledningens behov av system för ekonomistyrning och har publicerat sin forskning på svenska samt i internationella tidskrifter.