Kategoriutvisning

IFRS - i teori och praktik
Band Mjukband
Ant. sidor 526
Format 170 x 240 mm
Utgivning 2018
ISBN 978-91-523-5434-6
Förlag Sanoma Utbildning

IFRS - i teori och praktik

Marton, Lundqvist, Pettersson

499 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

IFRS - i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken.

Denna femte upplaga avspeglar förändringar som skett inom IFRS, och har dessutom fått utökad omfattning. Exempel på några nyheter är de nya standarderna IFRS 9 Finansiella instrument, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 16 Leasingavtal. Uppdateringar med hänsyn till den nya Föreställningsram som IASB gav ut 2018 har gjorts.

Författare
Jan Marton, Anna-Karin Pettersson och Pernilla Lundqvist, samtliga verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Pernilla Lundqvist är även verksam på EY och Anna-Karin Pettersson på PwC. Alla tre författare har lång erfarenhet av undervisning och praktiskt redovisningsarbete.

Avsedd för
Redovisningsansvariga och övriga som arbetar med eller vill lära sig mer om IFRS. Inom högskolan passar boken för kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurser på grundnivå.