Kategoriutvisning

Health Management - vinst, kvalitet och värde i hälso- och sjukvården
Band Mjukband
Ant. sidor 220
Format A5
Utgivning 2019
ISBN 9789152356067
Förlag Sanoma Utbildning

Health Management - vinst, kvalitet och värde i hälso- och sjukvården

Nordgren, Hansson (red.)

390 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Under de senaste decennierna har diskussionerna om vinster i hälso- och sjukvården varit omfattande i Sverige. Begreppet vinst uttrycker vanligen ett mätbart ekonomiskt värde, men i hälso- och sjukvården skapas också andra värden. Dessa värden kan vara konkreta, till exempel minskad ohälsa bland patienter eller en snabbare återgång till förvärvslivet för sjukskrivna. De kan också vara mer svårmätbara som till exempel upplevelser om en ökad eller minskad tillit till vården. Värde kan därför betraktas som ett uttryck för olika kvalitetsaspekter inom de välfärdstjänster som erbjuds. I denna antologi utgör vinst, värde och kvalitet inom välfärdssamhället de centrala begreppen och behandlas flervetenskapligt inom ämnet health management.

Antologin är frukten av ett samarbete mellan forskare vid Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Malmö universitet. Forskarna är verksamma inom etnologi, företagsekonomi, hälsovetenskap, juridik, sociologi, statsvetenskap, utbildningsvetenskap och tjänstevetenskap. Redaktörer för boken är företagsekonomen och tjänstevetaren Lars Nordgren och etnologen Kristofer Hansson, båda verksamma vid Lunds universitet.

Boken, som är den tredje i en trilogi, vänder sig till studerande, vårdsökande, politiker, professionella inom hälso- och sjukvård och andra intresserade som önskar mer kunskap om frågor som rör vinst, värde och kvalitet i välfärdssamhället.