Kategoriutvisning

Styrelsearbete i ägarledda företag
Band Mjukband
Ant. sidor 272
Format 170 x 240 mm
Utgivning 2015
ISBN 978-91-523-3744-8
Förlag Sanoma Ubildning

Styrelsearbete i ägarledda företag

Andersson m.fl.

368 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Styrelsearbete i ägarledda företag bygger till största delen på erfarenheter och inte på teori. Författarnas ambition har varit att försöka beskriva den helhet som leder till att styrelsens arbete blir framgångsrikt och verksamheten utvecklas positivt. Många företagare går idag miste om den expertis som de kan få tillgång till genom att ha en aktiv styrelse knuten till sitt företag. Boken behandlar allt från vilken nytta företaget kan ha av en styrelse och hur man kommer igång med styrelsearbetet till konkreta exempel på hur ett framgångsrikt styrelsearbete bedrivs och vilket ansvar styrelsen har.

Denna andra omarbetade upplaga innehåller två nya kapitel: Ägarstyrning och Fördjupning. Dessutom har det tillkommit case och intervjuer med exempelvis grundare och vd:ar. Detta för att skapa ett ännu tydligare samband mellan teori och praktik.

Avsedd för:
Styrelsearbete i ägarledda företag fokuserar på de speciella förutsättningar som gäller för styrelsens arbete i de företag där ägarna själva arbetar i den dagliga verksamheten. Boken kan dock användas av alla som är nyfikna på att starta eller förbättra ett styrelsearbete.

Styrelsearbete i ägarledda företag har skrivits av Ove Liljedahl, Roland Dansell, Satish Sen och Lars-Henrik Andersson. Författarna har praktisk erfarenhet av styrelsearbete i ägarledda företag och undervisar även inom området.