Kategoriutvisning

Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera rättigheter...
Band Mjukband
Ant. sidor 400
Format 148 x 210 mm
Utgivning 2021
ISBN 9789152360057
Förlag Sanoma Utbildning

Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera rättigheter...

Monika Wendleby

700 kr exkl 6% moms

Antal

Beskrivning

Nyhet! Utkommer v. 3, 2021. Vid köp av valfritt Rättpaket kostar boken 499 kr. 

Hur hanterar man rätten till information enligt dataskyddsförordningen GDPR? När ska man lämna ett registerutdrag och vad ska det innehålla? Vad ingår i rätten till rättelse och radering? Vad ska organisationen göra när en registrerad invänder mot en behandling?

GDPR syftar till att stärka de registrerades rättigheter. Genom dataskyddsförordningen garanteras människor både insyn och möjlighet att påverka användandet av deras personuppgifter. Detta ställer krav på organisationerna: de ska både kunna förstå komplexa regelverk och kunna hantera dem korrekt. Gör organisationer fel kan både dryga sanktionsavgifter och skadestånd aktualiseras.

Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter beskriver alla rättigheterna på djupet. Svåra rättsregler benas ut både i ord och i pedagogiska illustrationer. Läsaren får ökad förståelse genom genomgång av relevanta domar. Till boken finns en arbetsbok med tydliga arbetsgångar och råd om hur man kan arbeta i praktiken. Den här boken kan också läsas fristående.

Boken vänder sig till medarbetare och ledning i personuppgiftsansvariga organisationer, dataskyddsombud och dataskyddsansvariga, de som leder it-projekt samt de som är intresserade av GDPR-frågor i allmänhet.

Författare

Monika Wendleby är jurist med gedigen erfarenhet av komplex juridik (bland annat som kammarrättsråd/rådman i förvaltningsdomstolar) och är partner i managementbolaget Passacon. Hon har stor erfarenhet av att arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor, bland annat som externt dataskyddsombud. Monika har även skrivit Dataskyddsförordningen GDPR: För dataskyddsombud och andra ansvariga, och är medförfattare till Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken, som blivit en juridisk bästsäljare.