Kategoriutvisning

Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid
Band Mjukband
Ant. sidor 350
Format 170 x 240 mm
Utgivning 2021
ISBN 9789152360408
Förlag Sanoma Utbildning

Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid

Roland Dansell, Satish Sen

600 kr exkl 6% moms

Antal

Beskrivning

Nyhet! Titeln utkommer v 6-7, 2021. Den levereras därmed separat om du har beställt ett Rättpaket. Paketpris 429 kr.

Förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete idag ser väsentligt annorlunda ut jämfört med hur det var för tio år sedan. Omvärldsförändringarna sker i en allt snabbare takt och det har skapat nya utmaningar för ägare, styrelse och vd. Det finns nya frågor och utmaningar som behöver ta betydligt mer plats i dagens, och inte minst framtidens, styrelsearbete.

Framgångsrikt styrelsearbete syftar till att på ett framtidsinriktat sätt redogöra för dagens förväntningar på ägare, styrelsen och rollen som styrelseledamot. Vidare gås igenom hur arbetet ska organiseras och rapporteras samt vikten av ett bra strategiarbete, risk – och krishantering, företagets bidrag till en hållbar utveckling samt att säkerställa långsiktig finansiering. Boken avslutas med fokus på ansvarsfrågor och en unik framtidsspaning med intressanta intervjuer.

Författare

Roland Dansell och Satish Sen har mångårig och praktisk erfarenhet av företagande och styrelsearbete. De har även skrivit Framgångsrika ägarskiften - praktisk vägledning för både köpare och säljare.