Kategoriutvisning

Lojalitet i arbetet: Misskötsamhet
Band Mjukband
Ant. sidor 180
Format 148 x 210 mm
Utgivning 2021
ISBN 9789152360248
Förlag Sanoma Utbildning

Lojalitet i arbetet: Misskötsamhet

Louise D'Oliwa, Lukas Ideström

294 kr exkl 6% moms

Antal

Beskrivning

Nyhet! Utkommer v. 3, 2021. Vid köp av valfritt Rättpaket kostar boken 219 kr.

Beskrivning

Det arbetsrättsliga förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ställer krav på att båda parter är lojala mot varandra. Kravet på lojalitet innebär bland annat att inte missköta sig i arbetet. Misskötsamhet kan vara grund för varning, uppsägning eller till och med avskedande av en arbetstagare. Men var går gränserna för vad som borde tillåtas på arbetsplatsen? Vilka typer av misskötsamhet är grund för uppsägning eller avskedande och hur ska arbetsgivaren agera på ett formellt riktigt sätt när arbetstagaren missköter sig? Boken ger vägledning och stöd till arbetsgivare och innehåller exempel, mallar och relevanta rättsfall inom området.

Författare

Advokaterna Louise D'Oliwa och Lucas Ideström är verksamma på Advokatbyrån D'Oliwa. Författarna företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga frågor och tvister. Författarna är även föreläsare inom arbetsrätt, bl a på Stockholms universitet. De har även författat Lojalitet i arbetet – arbetstagarens skyldigheter.