Kategoriutvisning

Lagtext Digital
Band
Format
Utgivning 0
ISBN 978-91-622-8485-5
Förlag Sanoma Utbildning

Lagtext Digital

Natalie Nordström (red)

500 kr exkl 6% moms

Antal

Beskrivning

Lagtext Digital innehåller årsredovisninglagen, bokföringslagen, mervärdesskattelagen, och inkomstskattelagen samt en stor mängd affärsjuridisk lagstiftning och arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd och lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Söktjänsten ger en tydlig bild av rättsläget inom områdena redovisning, bokföring, moms, lön och arbetsrätt. Lagtext - online uppdateras utifrån förändringar i lagstiftningen och vänder sig till dig som arbetar med redovisning, bokföring och mervärdesskatt samt personal-administration och arbetsrätt, men söktjänsten kan också användas av studerande på universitet och högskolor.

Översättning till engelska
Vilket begrepp du än gör en sökning på får du den engelska översättningen, både till det ord du sökt och till alla relaterade begrepp. I översättningsmodulen kan du även använda en engelsk fackterm för att hitta den svenska översättningen, så att du därefter kan söka efter gällande regler kring begreppet i den svenska databasen. (Översättningstjänsten ingår utan extra kostnad)

Köpvillkor
Onlineprodukter säljs som tillsvidareabonnemang och faktureras med 12 månaders intervall. Kund som önskar avsluta abonnemang ska meddela detta till info@ekonomionline.se senast  1 månad innan aktuell abonnemangsperiod upphör.