Kategoriutvisning

Koncernredovisning i praktiken
Band Mjukband
Ant. sidor 264
Format 195 x 224 mm
Utgivning 2015
ISBN 978-91-523-3406-5
Förlag Sanoma Utbildning

Koncernredovisning i praktiken

Roland Dansell, Dan Phillips

379 kr exkl 6% moms

Antal

Finns i lager
Skickas från oss inom 1-3 dagar

Beskrivning

Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Den nya sjunde upplagan har anpassats helt till det nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden. Det är nu fastställt i sin slutliga form och tillämpas från och med 2014.


Koncernredovisning i praktiken innehåller även ett avsnitt i varje kapitel som särskilt behandlar de regler och standarder som gäller när IFRS-företag upprättar koncernredovisning. Noteras bör att denna bok endast behandlar de standarder som styr upprättandet av koncernredovisning.

Avsedd för:
Koncernredovisning i praktiken
vänder sig till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder.