Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Säga upp en person på grund av att denne har varit frånvarande

 

Författarartikel

____________________________________________________________________________________

En arbetsgivare önskar säga upp en person på grund av att denna har varit frånvarande. Det visar sig dock att arbetsgivaren känner till att personen i fråga har en missbruksproblematik. Det kan alltså vara sjukdom som är grunden för frånvaron. Om frånvaron är lovlig är den förstås inte grund för uppsägning. Lovlig frånvaro kan vara frånvaro på grund av sjukdom. Vid sjukdom har dessutom arbetsgivaren en långtgående rehabiliteringsskyldighet och omplaceringsskyldighet. Det är således inte sannolikt att arbetsgivaren kan säga upp på grund av frånvaron. Tvärtom kan arbetsgivaren ha en del skyldigheter gentemot den sjuka arbetstagaren. 

 

Författarartikeln skriven är skriven av Louise D'Oliwa och Stefan Flemström som båda är advokater med mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. De är även författarna till Rätt Arbetsrätt.

Har du inte Rättserien Digital? Här kan du testa tjänsten fritt i 3 dagar!