Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Friskvårdsbidrag som överstiger 5000 kr utgör skattepliktig förmån

Författarartikel

___________________________________________________________________________

I januari 2018 fastslog Skatteverket att friskvårdsbidrag utgör en skattefri personalförmån förutsatt att beloppet uppgår till maximalt 5000 kr och att erbjudandet gäller samtliga anställa. Uppfattningen var att om beloppet som ersattes var högre än 5000 kr så utgjorde den överskjutande delen en skattepliktig förmån.

Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 9 september 2019 har Skatteverket ändrat sin uppfattning och konstaterar nu att om arbetsgivaren lämnar ett friskvårdsbidrag som överstiger 5000 kronor så utgör hela beloppet en skattepliktig förmån som arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på och som den anställde beskattas för.

Generellt gäller för friskvårdsbidrag att aktiviteterna ska vara av enklare slag och mindre värde som exempelvis gruppträningspass på vanligt förekommande träningscenter, styrketräning, innebandy, massage, osv. Även aktiviteter som slalom, ridning, segling och golf som tidigare inte var godkända är sedan januari 2018 är godkända som skattefri motionsförmån.

Det är viktigt att observera att det alltid bara är själva aktiviteten som kan tillhandahållas skattefritt. Eventuell utrustning som krävs för att utföra aktiviteten omfattas inte. Om det som ersätts handlar om aktiviteter av engångskaraktär så får värdet inte överstiga 1000 kr.

Här kan du läs vidare om motion och friskvård i Rätt Lön Digital.

Har du inte Rätt Lön digital? Här kan du testa Rättserien Digital, där Rätt Lön ingår, fritt i 3 dagar