Artikelpresentatör Artikelpresentatör

”Att se sig själv i andras ögon och att leva sig in i hur andra tänker är en förmåga som kan tränas upp.”

Har du fått ett erbjudande om att bli chef eller har du nyligen tillträtt? Grattis! Då har du förmodligen en spännande resa framför dig, där du kommer att få jobba med din egen och andras utveckling. Som ny i rollen kan det vara skönt att få lite stöd och tips, men också att veta mer om vad chefs- och ledarskapsrollen innebär. Vi träffade Eva Norrman Brandt och ställde lite frågor kring just detta, om dagens ledarskapsutmaningar och vuxenutveckling.

Eva är socionom, legitimerad psykoterapeut, fil.lic inom förändring och ledarskap och sedan 20 år verksam som ledarskaps- och organisationskonsult. Hon är nu aktuell med boken Ny Chef, som hon menar behandlar det viktigaste som en nybliven chef eller ledare behöver känna till och lära sig.

Vilka är de senaste trenderna inom ledarskapsområdet?

De senaste trenderna är att psykologisk trygghet och ett erkännande av att vi människor i mångt och mycket styrs av känslomässiga faktorer. En trend som inte är så ny men som också kan nämnas är det så kallade agila ledarskapet. Det handlar om att spana mot omvärlden för att identifiera förändringar idag och imorgon, anpassa verksamheten och prioriteringarna efter det och på så sätt proaktivt bevara sin verksamhet.

Vilka frågor brukar alltid vara utmanande för chefer?

Jag tycker att det mest uppenbara är modet att ge feedback, ta upp saker som irriterar, inte fungerar och att hantera en konflikt som redan finns där. Att gå nära känslomässigt med respekt men också tydlighet är något många chefer måste träna sig på. I chefsutbildningar jag håller är ”Svåra samtal” det avsnitt som är mest utmanande för nästan alla chefer.

Vad betyder vuxenutveckling?

Vuxenutveckling handlar om den vuxna individens förmåga att erkänna, hantera och reflektera kring det som händer runtomkring en på en rad olika plan. Att växa som vuxen betyder både att man rent kognitivt kan ta in flera perspektiv, bli bredare och mer flexibel kring hur saker ”ska” vara och visa nyfikenhet på den som tänker på ett annat sätt än jag själv. Att se sig själv i andras ögon och att leva sig in i hur andra tänker är också en förmåga som kan tränas upp och som hör till vuxenutvecklingsområdet. Alla växer inte mentalt som vuxna, det triggas ofta av yttre händelser, utmaningar, kriser, ansvar och det finns de som aktivt söker sig till sådana situationer medan andra försöker att bevara en mer stabil och förutsägbar tillvaro. Forskning visar att ledare med en mer avancerad nivå av vuxenutveckling lyckas bättre med vissa ledarskapssituationer som t ex större förändringar.

Avslutningsvis måste vi fråga, vad innebär egentligen transformativ förändring?

Tranformativ förändring är en stor och genomgripande förändring som ruckar på verksamhetens befintliga ramar. Den påverkar kulturen, sättet att leverera varor och/eller tjänster och den påverkar ofta maktförhållanden och roller. Den typen av förändring triggas av att de yttre kraven är större än de befintliga resurserna. Då tvingas man tänka utanför den befintliga ramen och vara innovativ. Den typen av förändring blir allt vanligare.

”Ny Chef” hittar du här!

 

Just nu! I samband med köp av valfritt rättpaket kostar Ny Chef endast 199:- (ord pris 350:-)