Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Har du sett till att dina anställda tagit ut minst 20 semesterdagar?

Författarartikel

___________________________________________________________________________________________________________

Semesterlöneskulder som växer och växer för varje år för att de anställda inte vill eller tycker sig kunna ta ut semesterledighet, känns det igen?

Enligt semesterlagen har alla anställda i Sverige årligen rätt till 25 dagars semesterledighet (observera att det inte innebär att den nödvändigtvis är betald, då betald ledighet måste tjänas in) och det är din skyldighet som arbetsgivare att se till att dina anställda varje år tar ut minst 20 semesterdagar.

De flesta anställda i Sverige tar ut större delen av sin semesterledighet under sommarmånaderna. För att stämma av att de anställda faktiskt har tagit ut sin ledighet och för att säkerställa att semesterlöneskulden är så korrekt som möjligt är det klokt att under hösten göra en avstämning av uttagen och kvarvarande semester.

Om semesterskuldslistan visar att en anställd inte har tagit ut minst 20 dagar kan det såklart bero på att hen faktiskt inte varit ledig. I det läget är det lämpligt att stämma av med den anställde för att se om hen har planerat in semesterledighet vid en annan tidpunkt än under sommarmånaderna eller, om så inte är fallet, att faktiskt göra en plan för att se till att semesterdagarna tas ut innan semesteråret är slut.

Det kan också vara så att den anställde missat att rapportera in uttagna semesterdagar och då är det viktigt att detta rättas till för att inte semesterskulden ska vara missvisande.

Semesterlagens regler upplevs ofta som krångliga och för att slippa oklarheter gällande uttag och redovisning av semesterledighet är det klokt att se till att det finns tydliga riktlinjer i en personalhandbok eller policy så att både anställda och deras närmaste chefer vet vad som gäller.

Författarartikeln skriven av Erika Dahlgren, lönechef på Atlas Copco med lång erfarenhet av lönefrågor och praktisk lönehantering - Rätt Lön

Här läser du mer om semesterskulder i Rätt Lön på Rättserien Digital! 

 

Har du inte Rättserien Digital? Här kan du testa tjänsten fritt i 3 dagar!