Artikelpresentatör Artikelpresentatör

När får du gå i pension?

Författarartikel

___________________________________________________________________________________________________________

Den 16 oktober 2019 röstade Riksdagen ja till en proposition om höjd pensionsålder med start 2020. Propositionen bygger på en överenskommelse i den s.k. pensionsgruppen i Riksdagen och påverkar åldersgränsen för när man tidigast kan börja ta ut den allmänna (statliga) delen av pensionen. Från och med år 2020 kan man tidigast börja ta ut sin allmänna pension vid 62 års ålder och enligt förslaget kommer tidpunkten sannolikt att höjas ytterligare till 63 år 2023 och 64 år 2026 när man inför så kallad riktålder.

Överenskommelsen innebär också att pensionsåldern i Lagen om anställningsskydd (LAS), dvs den ålder till vilken man har rätt att kvarstå i arbete, höjts från 67 till 68 år i år (2020) och kommer att höjas till 69 år 2023. Detta beslutade Riksdagen om redan i juni 2019.

Observera att om man är överens med sin arbetsgivare så kan man jobba längre än den ålder som fastslås i LAS och det kan även förekomma andra åldersgränser i kollektivavtal. 

Författarartikeln skriven av Erika Dahlgren, lönechef på Atlas Copco med lång erfarenhet av lönefrågor och praktisk lönehantering - Rätt Lön

Har du inte Rättserien Digital? Här kan du testa tjänsten fritt i 3 dagar!