Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Sänkt aktiekapital från 1 januari 2020

Författarartikel

___________________________________________________________________________

Riksdagen beslutade den 28 november som en del av det så kallade januariavtalet att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag ska sänkas till 25 000 kronor. De nya reglerna gäller från och med 1 januari 2020, vilket innebär att bolag som bildas detta datum eller senare kan startas med ett lägre kapitaltillskott från aktieägarna. 

Beslutet får den omedelbara effekten att det blir billigare att bilda nya privata aktiebolag. Den redan populära bolagsformen blir alltså tillgänglig för allt fler. Det svenska kapitalkravet står sig då bättre i konkurrensen med andra europeiska stater, där bland annat Finland nyligen slopat kapitalkravet helt.

För redan bildade svenska privata aktiebolag, enligt tidigare aktiekapitalkrav om 50 eller 100 tusen kronor, öppnas nya möjligheter.  Aktiekapitalet kan sänkas till 25 000 kronor på basis av reglerna om minskning i aktiebolagslagen. Det överskjutande beloppet kan återbetalas till aktieägarna, men då krävs registrering och tillstånd från Bolagsverket. Ett bolag med lägre aktiekapital kan i framtiden göra större vinstutdelningar men har en större känslighet vid kapitalbrist. Ett oproportionerligt lågt aktiekapital kan även ses som negativt av kreditgivare.

Läs mer om aktiekapital, bolagsbildning och kapitalskyddsregler i Rätt Bolagsrätt.

Har du inte Rätt Bolagsrätts digitala licens? Testa då Rättserien Digital i 3 dagar där Rätt Bolagsrätt ingår!

____________________________________________________________________________________